Bli bekant med Ketunranta


Närmiljö

Byväg som slingrar sig i lantlandskapet i Mäntyharju leder fram. Då kan man se sjölandskapet och de röda byggnaderna. På sommaren kan hyresgästen använda alla byggnader runt gården. Den stora och jämna gräsplanen med sin omgivning erbjuder goda möjligheter att spela och leka. Man kan också plocka bär och svamp eller gå i skogen. Vid stranden finns två roddbåtar som man kan använda och det är också möjligt att sjösätta en egen båt. Det finns en märkt båtrutt i sjön Lahnavesi.

Lite historia

Nestor Ukkonen köpte Ketunranta på en auktion i början av 1900-talet. Bondgårdens näringar var jord- och skogsbruk samt fiske. I närskogen finns det fortfarande spår av en gammal tjärdal. I Ketunrantas åkrar betade kor ännu på 1960-talet och gården bestod av flera skilda bygganader. Många av dem har med tiden rivits. Stadigvarande var gården bebodd ända till år 1991. Gården har varit i de nuvarande ägarnas, Ari och Kirsi Ukkonens ägo från år 1998. Då börjades så smångingom arbete med att riva partiellt och renovera grundligt byggnader samt iståndsättning av omgivningen. Gården blev färdig för hyregäster till sommaren 2006. Huvudbyggnaden har byggts på 1910-talet. Boden är gårdens äldsta kvarstående byggnad. Den har ursprungligen byggts under senare delen av 1800-talet. Gårdstugan är en helt nybyggnad som har byggts på ladugårdens grunder. Strandbastun har byggts år 1956 och dess renovering blev färdig år 2006. Vedboden har byggts år 2008 och då byggtes också grilltaket. Renovering och utveckling fortsätter. De är ju ett evighetsprojekt.

 


Avstånd

  • Mäntyharju centrum 21 km
  • Järvägsstationen 21 km
  • Bensinstation 8 km
  • Busshållplats 8 km
  • ABC-trafikstation Kuortti 18 km
  • Flygfält 180 km
  • Hälsovårdscentral 21 km
  • S:t Michels centralsjukhus 54 km
  • Utförsåkningscentrum 60 km

Bli bekant också med tjänster och evenemang:
www.visitmantyharju.fi
visitmikkeli.fi

Läge

 

Det är som hos mormor förr…